BEHE Việt Nam cam kết không cung cấp hay chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba.

1. Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân
Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

» Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ đặt hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

» Việc thu thập thông tin của khách hàng cũng giúp chúng tôi có thông tin để thuận lợi hơn trong vieeicj tư vấn và chăm sóc hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi được tốt nhất, từ đó mang đến những lợi ích tốt hơn cho khách hàng.

» Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

2. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin
» Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

3. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin
» Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin trong nội bộ theo đúng như những mục đích đã đề ra.

Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi giữa khách hàng với công ty qua website.
Xử lý đơn hàng, xử lý các yêu cầu về sản phẩm dịch vụ khi khách hàng yêu cầu qua website.
Liên lạc với khách trong những trường hợp đặc biệt.
» Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

» Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Bên cạnh đó, trong một vài trường hợp sau đây chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng:

Gửi thông tin khách hàng cho bên giao hàng để giao hàng cho khách (Tên, địa chỉ, số điện thoại).
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, cơ quan tư pháp, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có các yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI BEHE Việt Nam